Nezdenice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Knihovna Nezdenice

https://mistni-knihovna-nezdenice.webnode.cz/

 • Vedoucí: od 1. 1. 2023 p. Kamenská Marie
 • Půjčovní doba: od 6. 1. 2023  - každý pátek 14:00 h - 17:00 h
 • Roční poplatek:
  • mládež a studenti - 20,- Kč
  • dospělí a důchodci - 50,- Kč
 • Počet čtenářů: 91 (54 dospělí, 34 mládež) 
 • Počet svazků: 5742 
 • Další služby: veřejný

 

Knihovna půjčuje knihy z vlastního knižního fondu nebo z fondu jiné knihovny, a to prostřednictvím mezi knihovních služeb nebo výměnných souborů. Knižní fond se také rozšiřuje nákupem knih nových, jen v roce 2006 bylo zakoupeno 161 nových knih. Všichni čtenáři, kteří mají přístup na internet, se mohou napojit na katalogizaci naší knihovny a sami si zjistit, zda hledanou knihu knihovna Nezdenice ve svém knižním fondu má či ne, a to na adrese:

 

Řád knihovny:

 • Výpůjční lhůta pro půjčování knih je 1 měsíc. Tato lhůta může být na požádání prodloužena až třikrát o jeden měsíc, nežádá-li dokument další uživatel.
 • Výpůjční doba časopisů je 14 dnů.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 • Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů. Vypůjčený dokument nesmí půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Poslání a činnost knihovny: knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 • Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Aktualizováno Pátek, 16. 1. 2020 09:52