Nezdenice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Důležité informace pro občany:

 

  • Mimořádná okamžitá pomoc lidem s ENERGIEMI – Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR informuje.

O mimořádnou okamžitou pomoc u Úřadu práce v Uherském Brodě může požádat kdokoliv, kdo se s krachem Bohemia Energy dostal do finanční tísně a chybí mu peníze na zaplacení nedoplatku po vyúčtování u dodavatele poslední instance. Nepřihlíží se k úsporám ve výši dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení.

Ten, kdo už zaplatil vysoké zálohy a kvůli tomu mu nezbyly peníze na životně důležité potřeby (např. nájem).

Na co může být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta? Na výdaje, na které již nezbylo – například na doplacení nájmu, případně pořízení zimního oblečení.

Kde požádat? Na vaší pobočce Úřadu práce. Žádost a přílohy lze podat osobně, zaslat poštou nebo datovou schránkou. Více na www.uradprace.cz.

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta na nedoplatek vyúčtování od dodavatele poslední instance. Tato upravená mimořádná okamžitá pomoc je časově limitovaná, do konce roku musíte přejít od dodavatele poslední instance ke běžnému dodavateli a nechat si od DPI zaslat vyúčtování.

 

  • MILOSTIVÉ LÉTO – EXEKUCE (justice.cz)

Vláda ČR schválila úpravu části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb.  – možnost pro dlužníky - využití v období tzv. milostivého léta – smazání části dluhu.  Právní úprava je platná pouze v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750,00 Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem DPH). Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál. Více informací, návod a formuláře najdete na webové stránce Milostivé léto – Exekuce (justice.cz).

 

Zodpovídá: Správce Webu